Vật tư

Cung cấp các vật tư chính hãng cho máy in sơ đồ Autex như: Mực in HP45 do TkT (Tây Ban Nha) sản xuất; Các loại đệm làm sạch đường ray của máy in sơ đồ Autex; Đệm hãm giấy..